Upis dece

Vodič za upis dece u Predškolsku ustanovu

 

Dva koraka

1.PRVI KORAK

Ove godine će se prijava dece vršiti elektronskim putem. Elektronski formular za upis se nalazi na sledećem linku

https://euprava.gov.rs/vrtic

Ukoliko želite da vaše dete prijavite elektronskim putem u predškolsku ustanovu NE MORATE dostavljati dokumenta jer se ona automatski pribavljaju iz matične knjige rođenih i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Kada podnesete zahtev preko Portala, predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti ga preko portala o daljim koracima. Na portalu možete da odaberete da li želite da obaveštenje primite preko email adrese ili sms-a.

Prijava elektronskim putem nije moguća za decu čiji roditelji nisu državljani Republike Srbije.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja, decu sa smetnjama u razvoju, decu koja koriste neki oblik socijalne zaštite, potrebno je da dostave dodatnu dokumentaciju na email predškolske ustanove vrtic_has@yahoo.com

 

2.DRUGI KORAK

Ukoliko roditelji NISU U MOGUĆNOSTI da podnesu zahtev putem elektronske usluge potrebno je da preuzmu zahtev i dostave zajedno sa dodatnom dokumentacijom na adresu amubera@yahoo.com

Još jedan način prijave deteta za upis je da popunite dokument koji možete da preuzmete na ovom linku https://vrtictutin.com/formular-za-upis-dece/

a zatim prosledite popunjeni obrazac na gore navedeni e-mail.